Скъпи приятели,

Радваме се да споделим, че есента в България настъпи заедно с едно значимо за нашия народ събитие – излизането от печат на „Книга на Мъдростта“ на български език, в която са събрани всички диктовки на Възнесените Владици, дадени чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Микушина от 2005 до 2020 г.

Още преди 42 години нашата пророчица Ванга е видяла и предрекла идването на „едно древно индийско учение – учението на Бялото Братство. То ще покори целия свят. Ще го напечатат в нови книги и по целия свят ще го четат. То ще е Огнената Библия“.

Книгата беше представена на 19 септември 2020 г. в Сириус център София в празнична атмосфера сред съмишленици от цялата страна. Събрахме се от София, Пловдив, Бургас, Варна, Кюстендил и българи завърнали се специално от Виена. След музикалния поздрав на флейта в изпълнение на проф. Венцислав Киндалов последва видео за пророчествата на Ванга предадени от Жени Костадинова: „Новото учение ще дойде от Русия. Тя ще се пречисти първа. Бялото Братство ще се разпростре в Русия. От тук Учението ще започне шествието си по света.“

Срещата приключи с приятелско споделяне на идеи за разпространение на книгата. Пожелахме си тя да достигне до българския читател, до онзи за когото е предназначена и на когото е необходима.

Останахме с надеждата, че българският народ ще има потребността от следващ тираж.

 


Подготовка за съвместното четене на Посланията на Владиците

 

Календар
на съвместното четене на Посланията на Владиците 

 

Учението ще се защити само.

Необходимо е просто в живота си да се водим от  Учението  и да се опитваме  да станем пример, образец на физическия план.

Ние трябва да станем пример за хората около нас. Да бъдем образец на новите отношения. Просто трябва да следваме Учението.

Как да направим това? Има ли вече примери?

Това е, което трябва да се обсъжда в Центровете. Хората ще се отзоват, когато видят към какво да се стремят. Когато видят образец на физическия план. Именно сега настъпи моментът, когато е необходимо да се покажат правилни образци във всичко.

На фона на общата деградация това е лесно да се направи. Не е нужно да говорите много за Учението, необходимо е да показвате своята Светлина!

Невъзможно е да се скрият вибрациите на Светлината. Дори не е нужно да говорите. Хората ще почустват всичко сами.

Ние вървяхме по външния път. Настъпи времето да се върнем към вътрешния път.

Тук не е важен броят на хората. Важно е нивото на духовните достижения.

Имаше само един Буда, един Христос, един Мохамед...

Но те промениха целия свят.

Татяна Микушина