Подготовка за съвместното четене на Посланията на Владиците

 

Календар
на съвместното четене на Посланията на Владиците

 


Татяна Николаевна Микушина за четенето на Послания

Скъпи приятели!

Миналата година, на 4-ти ноември 2019 г, ние започнахме ежедневна духовна практика на сайта „Сириус“: Четене на Посланията на Владиците на Мъдростта.

На сайта «Созвездие Водолея» работи Календар, в него се показва Посланието, което се чете в този ден, връзка към Ключовата нота на Владиката, чието Послание се чете в този ден, аудиозапис на Посланието и пропоръки за това, как да се четат Послания.

Четенето на Послания беше Благословено от Владиците. Това е много проста духовна практика и изглеждаше, че не трябва да възникват въпроси.

Обаче за последните два месеца получих няколко писма, в които хората задават въпроси, свързани с Четенето на Послания.

Въпрос: Някои хора четат по две послания на ден, отнасящи се към различни цикли. Например, сутрин заедно с всички по Календара, а вечер – по инициатва на своята група (в Латвия и др.). Можете ли Вие да дадете разяснения по този въпрос?

Отговор на този въпрос давам във видеото:

Не е съвсем правилно в един ден да се четат две Послания, които принадлежат към различни цикли. По-добре да се чете едно Послание два пъти в ден, или три пъти в ден, или четири пъти в ден, но да бъде това това послание, което е обявено на сайта и към което всички се присъединяват. Защото, да се прочете например Послание от от първия цикъл и веднага след това да се прочете Послание от дванайсти цикъл, струва ми се, че в главата ви ще настъпи голяма бъркотия.

Защото някои Послания носят общ характер, т.е. не се отнасят нито към това десетилетие, нито към следващото десетилетие, а към хилядолетие напред. А други Послания носят временен характер, т.е. отнасят се за конкретно възникнала ситуация. И може да възникне ето тази бъркотия, понеже четеш в едно послание, например че Божествената возможност за Русия е открита, и изведнъж вечерта прочиташ, че Божествената възможност за Русия е закрита. И какво ще ви влезе в главата?

Въпрос. На сайта „Общество Мудрости“ в Рига има информация, съгласно която е необходимо да се чете по едно Послание на ден, но не е ясно от кой цiкъл: да се повтори ли Четенето, което се е провело от 1 май 2019 г, или да се чете заедно с руския сайт «Сириус»? Какво вие можете да кажете по този въпрос?

Този въпрос повтаря писмо от международна група хора, които четат Посланията по собствен график, не съвпадащ с графика, указан в предния въпрос.

На пръв поглед, каква ли разлика има, какви Послания се читат. Трябва да се приветства инициативата на хората. Обаче, ако говорим за съвместна практика, то нашите съвместни усилия се приумножават от количеството хора, които участват в тази практика. Сега на Земята ситуацията е много сложна, и усилията на всеки светоносец са важни. И ако провеждаме енергията на един и същи Владика в различни части на света, тогава самият Владка ни оказва помощ чрез Своите енергии.

Сега нека направим малко аритметично изчисление.

Да допуснем, че ежедневно в практиката участват 1000 човека.

Съгласно диспенсацията за преумножение, техните усилия ще бъдат преумножени по количеството на участниците и ще бъдат еквивалентни на усилията на милион човека: 1000 х 1000 = 1000000.

А сега си представете, че от тези 1000 човека, четящи Посланията, 700 човека четат Послания по едно разписание, 250 човека – по друго разписание и 50 човека – по трето разписание.

Нека да преброим:

700 х 700 = 490000

250 х 250 = 62500

50 х 50 = 2500

Пресмятаме: 490000 + 62500 + 2500 = 555000.

Усилията на трите групи ще бъдат еквивалентни на 555000 човека.

Планетата ще пропусне в това сложно време енергията на 445 хиляди човека: 1000000 – 555000 = 445000.

Противоположните сили използват тактиката „разделяй и владей“. Сега ние получихме нагледен пример за товa, как действа тази тактика.

По този начин, прилагането на усилия за четене на Позланията по един календар ще бъде най-доброто решение.

Татяна Микушина
Светлина и Любов!

ТАТЯНА НИКОЛАЕВНА МИКУШИНА ЗА ЧЕТЕНЕТО НА ПОСЛАНИЯТА. ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Въпрос 1:
 След като излезе видеото „Новият Гуру“, всички очакват Календарът за съвместно Четене на Посланията да започне отново от „Слово на Мъдростта-1“, но сега всички четем Посланията точно по Календара. Ако Татяна Николаевна постави в Календара   най-първото Послание, ще започнем да четем отначало. Засега продължаваме по утвърдения график, нали?
Отговор:
Видеото „Новият Гуру“ е откъс от скайп-конференцията. Смисълът на видеото е в това, че сега книгите стават нашият Гуру, тъй като няма възможност за непосредствено общуване на живо. И ние започваме всичко отначало – да работим с Посланията и да работим върху себе си. Но това не означава да започнем да четем Посланията отначало точно сега. Когато завършим Четенето, ще започнем от началото.

Въпрос 2:
Ако можем да четем по едно Послание на ден, то какво да правим с другите книги, в които има Послания („Учение за изменение на съзнанието“ и т.н.), излиза, че не бива да ги четем, тъй като ще се получат две Послания за деня?
Отговор:
Това е съвместна практика, а има индивидуална духовна работа. Ако четете книгата „Учение за изменение на съзнанието“, четете я според Вашия график, както Ви е по-добре, например, 1-2-3 Послания на ден. Тези Послания са на една тема, затова няма опасност. Вслушвайте се в себе си, за да не се изпълвате с прекалено много енергия. В същия този ден можете да се присъедините към груповата практика и да четете Посланието заедно с всички по Календара. Излиза, че ще прочетете дори 4 Послания в един ден. Но Вашите усилия ще се умножат само тогава, когато се присъединявате към съвместната практика.

Въпрос 3:
Може ли, препоръчва ли се да се присъединяват към съвместното четене на Посланията (обявявани в Календара) хора, които току-що или неотдавна са научили за Владиците и са узнали за диктовките и все още нито веднъж не са чели Посланията от самото им начало?
Отговор:
По този въпрос – всичко зависи от човека. Някои хора предпочитат да четат всичко от самото начало. В този случай аз бих ги посъветвала да започнат да четат Посланията като индивидуална практика. А когато по Календара дойде време за нов цикъл на Четене, могат да прекратят индивидуалната практика и да започнат отначало от първото Послание и да четат с всички. За други е по-лесно да се присъединят към общия поток на Четене, защото е по-лесно да се чете с всички, когато собствената дисциплина не е достатъчна. Затова те могат да се опитат да четат заедно с всички по Календара. Човек трява сам да вземе решение и да се вслушва в себе си, в своите усещания. При възникване на някаква вътрешна дисхармония, практиката може да се прекрати. Значи, времето още не е дошло. 

 

Учението ще се защити само.

Необходимо е просто в живота си да се водим от  Учението  и да се опитваме  да станем пример, образец на физическия план.

Ние трябва да станем пример за хората около нас. Да бъдем образец на новите отношения. Просто трябва да следваме Учението.

Как да направим това? Има ли вече примери?

Това е, което трябва да се обсъжда в Центровете. Хората ще се отзоват, когато видят към какво да се стремят. Когато видят образец на физическия план. Именно сега настъпи моментът, когато е необходимо да се покажат правилни образци във всичко.

На фона на общата деградация това е лесно да се направи. Не е нужно да говорите много за Учението, необходимо е да показвате своята Светлина!

Невъзможно е да се скрият вибрациите на Светлината. Дори не е нужно да говорите. Хората ще почустват всичко сами.

Ние вървяхме по външния път. Настъпи времето да се върнем към вътрешния път.

Тук не е важен броят на хората. Важно е нивото на духовните достижения.

Имаше само един Буда, един Христос, един Мохамед...

Но те промениха целия свят.

Татяна Микушина