Събития организарани по случай
100-годишнината от убийството на Царското Семейство

http://www.tzarnikolai-2.com/