За Великото Кармично Ръководство

 

Кармичното Ръководство е орган, състоящ се от осем Възнесени Владици, на които е възложена отговорността да извършват правосъдие в тази система от светове, като определят кармата, даряват милости и определят въздаяние за всеки животопоток.

 

 

Членове на Кармичното Ръководство са: Великият Божествен Управител, Богинята на Свободата, Възнесената Владичица Нада, Елохим Циклопей, Атина Палада -  Богиня на Истината, Порция - Богиня на Справедливостта, Гуан Ин - Богиня на Милосърдието и Състраданието, Будда Вайрочана - един от петте Дхиани Будди

Владиците на Кармата са наши Божествени застъпници, които служат в качеството си на посредници между хората и тяхната карма.

Всички души са длъжни да застанат пред Кармичното Ръководство преди и след всяко въплъщение на Земята, като приемат своето предназначение и кармичната си съдба на всеки следващ етап на живота си и правят преглед на нейното изпълнение след приключване на въплъщението.

Чрез ангелите-летописци Владиците на кармата имат достъп до пълните записите от въплъщенията на всеки животопоток на Земята. Те решават кой, къде и кога да се въплъти, насочват душите към семейства и държави, отмервайки кармичния товар, който трябва да бъде уравновесен.

Кармичното Ръководство, действайки в съгласие с индивидуалното Аз Съм Присъствие и Христовото Аз, определят кога душата е заслужила правото да се освободи от колелото на кармата и кръга на въплъщенията.

Поради своето велико милосърдие Бог е помазал тези същества да се изявяват в качестото си на посредници между съвършенството на Закона и несъвършенството на онези, които са отпаднали от състонието на благодат.

Владиците на Кармата определят циклите на индивидуалната, груповата, националната и планетарната карма, като винаги се стремят да прилагат Закона по такъв начин, че да предоставят на хората най-добрата възможност за духовно израстване.

Когато Владиците на Кармата освобождават спирала от карма за планетата, цялото елементално царство взема участие в нейното слизане, което винаги става в съответствие със закона за циклите.

Елементалите винаги са били главните инструменти за осъществяването на кармичното въздаяние за човешкия безпорядък.

Най-ранния спомен, който имаме за това явление е свързан с потъването на континента Лемурия в Тихия океан преди много хиляди години; това е въздаяние за кармата, създадена от жреците и жриците, осквернили свещения огън пред олтара на Бога.

Промяната на климатичните условия (а също ураганите, наводненията, пожарите, торнадата и други катаклизми) се случват като следствие от неправилното използване от човека на творческата сила на Светия дух. Чрез тези периодични сътресения в природата става избавянето от безпорядъка, създаден от хората; равновесието между четирите стихии се възстановява и четирите низши тела на планетата се изравняват.

Заседанията на Кармичното Ръководство се провеждат при закрити врати. Така е било винаги и невъзнесеното човечество има възможност да знае какво се случва на тези заседания само в степента, в която Владиците дават това в своите Послания.

С всяка изминала година ситуцията на планетата  става все по-непредсказуема. Възнесените Владици не могат да прогнозират ситуацията дори за половин година. Затова сега заседанията на Кармичното Ръководство се провеждат четири пъти в годината, а не като преди само по време на лятното и зимното слънцествоене.

Членовете на Кармичното Ръководство се срещат в Обителта Ройял Тетон за да разглеждат прошенията на невъзнесените хора. Милостта за писане на писма до Кармичното Ръководство засега действа два пъти в годината - в дните на лятното и зимното слънцестоене.

Неизменна грижа на Кармичното Ръководство през последните няколко години е постигането на балансирано устойчиво развитие на планетата Земя.

Всички решения на Кармичното ръководство са щателно съгласувани с Великото Централно Слънце.

Обикновено учениците на Възнесените Владици пишат лични писма-молби до Кармичното Ръководство, в които молят за даряване на енергия, милости и покроителство за осъществяване на конструктивни планове и намерения. Тези писма се освещават и се изгарят. След това ангелите отнасят ефирната матрица на писмата в обителта Ройял Тетон, където Владиците на Кармата ги четат.

Учениците, които се обръщат с молби за помощ, могат да предложат да изпълнят някакво конкретно задължение или работа, или да поемат задължение да четат определени молитви и повели, които Владиците могат да използват като "начален капитал" за постигане на нещо, което те искат да видят извършено в света.

 

За писмата до Кармичното Ръководство

 

Как да се пишат писма до Кармичното Ръководство

 

 

Някои специални случаи за писане на писма до Кармичното Ръководство