ЕЛОХИМ ЦИКЛОПЕЙ - член на Кармичното Ръководство

 

Циклопей е Елохим на Петия(зеления) Лъч – Лъчът на Истината, изцелението, постоянството и желанието да се проявява изобилието на Бога с помощта на непорочното понятие на Светата Дева. Поддържайки фокус за Всевиждащото Око на Бога, а също и чистотата на науката за проявлението, Циклопей оказва помощ на човечеството и на елементалните форми на живот за слизането на изобилието на Духа на Бога в проявена форма.

Циклопей е също така член на Кармичното Ръководство, в което представлява четвъртия Лъч - Лъча на чистотата.

Циклопей е Елохим на Виждането и неговото космическо съзнание одушевява Виждането на Твореца. Процесът на творене се осъществява благодарение на способността за Божествено Виждане. Циклопей поддържа Виждането за целия живот и затова е известен като Всевиждащото Око на Бога.

В своето Послания от 7 април 2005 г. дадено на човечеството на Земята чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Микушина, Възлюбеният Циклопей съобщава:

"АЗ СЪМ Циклопей. АЗ СЪМ дошлият сега чрез този Посланик.

АЗ СЪМ Елохим Циклопей. АЗ СЪМ дойдох, за да ви дам Божествено Виждане за ситуацията на планетата в най-близко време.

Аз съм създател на света на формите и бях този, който осъществяваше Божественото Виждане при създаването на проявения свят на формите.

Цялото проявление бе създадено с моето участие. Участвах във всички стадии на проявлението на материалната вселена. Аз съм този, който пази в своето съзнание Божественото Виждане за тази Вселена и плана на Бога за нея."

В същото Послание Возлюбленият Циклопей обяснява защо ние се намираме във физическия свят:

"Сега се намирате в най-ниската точка на проявения свят. Вашите вибрации се намират в най-ниската точка. На тази точка съответства вашият проявен свят.

Вие се намирате в този свят, защото съответствате по своите вибрации на заобикалящия ви свят. "

А също дава най-важното Знание за енергийния строеж на човека:

"...вашето физическо тяло представлява само незначителна част от вас, тази част, чиито вибрации са в най-ниската честота на проявената Божествена Енергия.

Но вашите по-фини тела, които обгръщат физическото тяло и не са достъпни за вашето физическо зрение, имат по-висока честота на вибрации. Тези фини структури определят в значителна степен вашето проявление във физическия свят.

Тези фини тела, фини енергийни структури са свързани помежду си и с вашето физическо тяло чрез система от енергийни центрове или чакри.

Знаете, че по протежението на гръбначния стълб са разположени седем основни енергийни центъра, свързани с вашите емоционално, ментално и ефирно тела. В действителност броят на енергийните центрове, разположени покрай гръбначния стълб, е значително по-голям. Има и други енергийни центрове, разположени по други части на вашето тяло. Чрез тези центрове се осъществява храненето на физическото ви тяло с Божествена Енергия."

Възлюбленият Циклопей говори за недостатъчното развитие на енергийната система на въплътеното човечество и за невъзможността във връзка с това да получава  Божествена енергия с помощта на своите чакри:

"Няма да ви разкрия никаква тайна ако кажа, че в по-голямата част от въплътеното човечество липсва връзка между фините тела и физическото тяло, защото техните енергийни центрове не функционират. Основната причина, поради която енергийните ви центрове не функционират, е вашата карма, плътната като петмез енергия, която е облепила вашите енергийни центрове и им пречи да пропускат Божествената Енергия. 

<...>

...при по-голямата част от хората въобще липсва възможността да получават Божествена енергия директно през своите чакри".

И като следствие от това:

"...когато човек не може да получава Божествена Енергия през своите чакри, той фактически се отделя от Бога и от Божествената Реалност."

<...>

Надявам се, че изложих много ясно своята мисъл.

Ако не давате възможност на Бог да се проявява чрез вас, то какво значение имате вие за Бога?

<...>

...в близко време ще става усилена диференциация между хората, избрали Бога, и хората, избрали илюзорния свят."

В края на това Послание Елохим Циклопей ни дава съвет, а също съобщава Божественото Виждане за бъдещето на нашата планета:

"Възлюбени, не можете да се пазарите с Бога. Не можете повече да влагате енергията на молитвата за получаване на блага във физическия свят. Търгът завърши.

Аз препоръчвам на онези от вас, които не са направили още осъзнат избор в полза на Бога, да побързат с избора.

Нека мъртъвците да погребват мъртвите. Пред нас са грандиозни възможности за осъществяване плановете на Бога за планетата Земя. И нека да не ви смущава явната несправедливост и всевъзможните злоупотреби, които виждате около себе си. Нощта е тъмна преди разсъмване.

А разсъмването съвсем скоро ще настъпи и след няколко поколения ще почувствате как ще се измени планетата."

Циклопей дава обучение за овладяване на третото око и дарява от своя потенциал за Виждане за освобождението на животовълните и планетните домове, такива като Земята, Венера, Марс и безброй други, намиращи се извън пределите на нашата слънчева система и галактика.

В своето Послание от 19 декември 2009 г.,  дадено чрез Посланика Татяна Микушина, Елохим Циклопей ни приоткрива велика тайна на космоса и разказва, по какъв начин Висшите Космически Същества идват при нас от огнения свят и какви титанични усилия полагат Те, а също и въплътения Посланик, за да се доведе да нас Словото на Бога, и какъв огромен риск е това и за двете страни!

"АЗ СЪМ Циклопей. АЗ СЪМ извънредно рядко общувам с невъзнесеното човечество. На вас ви е много трудно да ме разберете, а на мен – вас. Разделят ни милиони светлинни години. Аз се намирам в безформеното, а вие се намирате в най-ниската точка на проявлението.

Затова понижих своите вибрации до минимално възможния предел, за да не изгоря със своите енергии нашия посланик. И все пак това е твърде голямо натоварване и за мен, и за нея."

 В същото Послание Възлюбленият Циклопей говори за отклоненията на проявения свят от замисъла на Бога и ни напомня за това, че сме се заиграли в илюзията:  

"Творението е обширно и аз като един от Създателите на проявения свят, съм призван да наглеждам този проявен свят. Аз съзерцавам съвършенството на Божествения замисъл за проявения свят и АЗ виждам отклонения от този Божествен замисъл.

<...>

Вие се заиграхте в илюзията. Настъпи времето за всички, които сте готови, да си спомните за онзи свят, откъдето сте дошли и където трябва да се върнете. Наближава краят на вашите роли в земния живот."

Поддържайки Божественото Виждане за целия живот, Елохим Циклопей ни дава ярък образ:

"Енергиите, които ние изпращаме във вашия свят, породиха процес на надигане на най-негативните проявления на проявения план. Всичко онова, което мирно спеше на долните астрални слоеве, сега е разбудено и намира своето проявление дори на физическия план на битието.

<...>

Да, действително наоколо е застояла вода и мръсотия, и тиня. Но именно в тази среда растат истинските прекрасни лотоси на човешкото съзнание. Именно във вашата среда, сред обкръжаващия ви хаос и грубост, са способни да разцъфтят лотосите на Божественото съзнание. И всеки един човек, който в тази среда е способен да прояви Будда съзнание, е в състояние да спаси много и много душѝ в радиус от много стотици километри около себе си. Мрежата на Светлината, съставена от индивиди, достигнали Будда съзнанието, се плете именно сега, в това тъмно време на земното кълбо."

Циклопей още веднъж ни напомня за важността на даваното Учение:

"Ние ви даваме нашата помощ и подкрепа под формата на тези послания. Вие трябва  да подхождате много грижливо към всичко, което ви се дава. Събирайте на закътано място всяка перла и скъпоценен камък, които се съдържат във всяко послание. И тогава, когато настъпи още по-тъмно и безпросветно време, извадете тези съкровища и те могат да ви спасят Живота. Не този живот, който съществува на физическия план, а онзи Живот, който е вечен. Вашето съзнание е пропуск към вечния свят. И онзи, който може да цъфти в блатото на живота като прекрасен лотос на Божественото съзнание, е заслужил правото да влезе във вечния Живот.

Тленното не може да влезе в моя свят. Само нетленната, безсмъртната част от вас е способна да съществува в моя свят.

А за да стане това, вие трябва да се грижите за вашата безсмъртна част още сега. Не събирайте онези съкровища, които принадлежат на вашия свят, събирайте само съкровищата на Божествената Мъдрост, които имат ценност във всички светове."

Чакрата на третото око, за овладяването на която ни обучава Циклопей, е фокус на чистота, преобразяващ човека чрез действието на кадуцея, който, след като бъде повдигнат и закрепен в челото, в точката между веждите, става символ на крилата победа на индивида и неговото възвръщане към цялостта на Бога. 

По време на заседанията на Кармичното Ръководство, които се провеждат в обителта Роял Тетон, Циклопей освобождава в атмосферата на Земята кълба от син огън чрез фокуса на Всевиждащото Око на Бога. Тези кълба заедно със съпровождащите ги лъчи светлина зареждат Земята с действието на Волята на Бога и чистотата на Божествения замисъл за всеки мъж, жена и дете на планетата.

За да ни бъде по-лесно да следваме Волята на Бога и да овладеем чистотата на Божествения замисъл, Възлюбеният Циклопей ни призовава да посвещаваме всеки наш ден на Бога.

В своето Послание от 26 декември 2014 г. Той казва::

"Колко често в своя живот си спомняте за Създателя и за Неговите планове?

Случва ли ви се това?

Аз мисля, че не ви се случва често.

<...>

...аз ви призовавам, започвайки от днес, да посвещавате всеки ваш ден на Бога.

Достатъчно е просто постоянно да мислите за Бог и всичките си дела, извършени през деня, да посвещавате на Бога.

Можете преди започването на всяка работа, която имате намерение да свършите през деня, да правите призив и да молите Бог да контролира всички ваши действия, за да съответстват те на плановете на Бога. Вие можете да молите Бога да използва вашия животопоток за изпълнение на Неговите планове.

По такъв начин, изпълнявайки най-необходимата работа през деня, вие непрекъснато проявявате Бога в живота си и постоянно Му служите.

<...>

Просто посвещавате на Бога всичко, което правите през деня.

<...>

Опитайте да правите всичко в живота си единствено в съответствие с Божественото виждане.

 <...>

...за осъществяването на тази проста практика ще ви бъде необходимо всеки ден да правите поне две неща:

– постоянно да помните за вашата практика,

– и да поддържате съзнанието си постоянно на ниво максимално близко до Божественото.

За онези, които въпреки всички препятствия ще успеят да реализират тази практика в живота си, вратите на Божествената възможност ще бъдат постоянно отворени. 

<...>

За много неща ще можете да се замислите, ако решите да посветите живота си на Бога.

<...>

Аз ви казвам как трябва да бъде и кое съответства на Божествения стандарт.

Дарената ви от Бога свободна воля ви позволява да избирате – да следвате ли препоръките ми, или да не ги следвате.

Аз дойдох само да ви напомня за Бога и Неговия Закон и за вечния живот за тези, които изберат да бъдат с Бога.

АЗ СЪМ Елохим Циклопей.

Аурата на Циклопей има зелен цвят; в нея като в кристал се отразява призмата на Христовото съзнание.

 

Обителта на Циклопей и Вирджиния, храм на Елохима на Петия Лъч

Циклопей и Вирджиния са известни като Елохим на Музиката или Бог и Богиня на Музиката. С помощта на музиката на сферите те управляват функциите на речта, слуха и зрението. Те са космически покровители на музиката, отговорни за излъчване на музиката на сферите чрез мъжкия и женския лъч на Алфа и Омега.

От незапомнени времена тези величествени пламъци на Бога изпълняват тази роля за еволюцията на много системи от светове.

Обителта на Циклопей и Вирджиния фокусира енергията на чакрата на третото око на планетата и е разположена в ефирното царство, високо в планините на Алтайския хребет, там където се събират Сибир, Китай и Монголия, близо до Табин-Богдо. Цялата обител се намира в ефирната сфера, макар че е съчетана с планини.

В тази обител Владиците и Ангелите служат на еволюциите на планетата, предано използвайки космическата наука, преподавана от Елохим.

В Посланието си от 11 юли 2006 г. Възлюбеният Циклопей казва, че в своята обител Той обучава на развиване на качеството Божествено Виждане.

 

"...бихме искали да развивате в себе си способност за Божествено виждане и предвиждане на ситуациите.

Именно Божественото виждане е качеството, на което аз обучавам човечеството в своята обител.

Щастлив съм сега да изляза пред толкова голяма аудитория, която чете тези послания на много езици. Щастлив съм да доведа до вас своето Учение не когато сте в спящо състояние, а когато сте в бодърстващо състояние на ума.

Сега дойде време, когато трябва да се събудят вашите Божествени способности и постепенно да осъзнаете своето Божествено предназначение."

Статията подготви Мария Флиман

Литература:

1. Микушина Т.Н. КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2018.

2. Профет Марк Л., Профет Элизабет Клэр. Владыки и их Обители. Энциклопедия. – М: М-Аква, 2006.

Всички Послания на Елохим Циклопей приети от Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Микушина