Някои специални случаи за писане на писма

 до Кармичното Ръководство

 

Качеството изменение на съзнанието е най-важното в сегашния исторически период
Господ Майтрейя, 13 септември 2006 г.

 

Сега аз съм готов да ви дам още малко информация, която се отнася до взаимоотношенията ви с вашата Висша част. Съвсем неотдавна беше дадено ново послание от Висшия Космически Съвет, което е свързано с особена милост за планетата Земя. И сега на онези от вас, които проявите нужния всекидневен устрем, ще ви бъде оказана помощ в установяването на връзка с вашата Висша част. За това вие трябва да напишете писмо до Кармичното Ръководство и да помолите, в съответствие с Космическия Закон, да ви бъде оказана милост и временно да бъде спряно слизането на кармата, която ви пречи да установите връзка с вашата Висша част.

Разбрахте ли, възлюбени? Това не означава, че на всички ще бъде спряно слизането на кармата. Не, става дума само за онези индивиди, които почти са достигнали необходимото ниво за достигане на връзка с Висшата им част, но им пречи някаква стара карма или енергия, някакво неотработено качество. В този случай на вас ще ви бъде оказана милост и слизането на кармата в тази част – спряно, за да можете да установите връзка с Висшата си част. 

 

Разширяване на разбирането за Закона на Карма
Възлюбеният Кутхуми,6 юли 2006 г.

 

Сега ще ви дам формула, с която ако се обърнете за помощ, ще можете да получите облекчаване на кармичното бреме в случай, че вашата блага карма ви позволи.

И така, кажете:

„В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето свято Христово АЗ (или просто в името на Всемогъщия Бог), аз се обръщам към Великото Кармично Ръководство и моля да бъдат използвани моите благи достижения за изчистване на кармата, довела до … (по-нататък трябва да опишете ситуацията, в която искате да получите помощ от Кармичното Ръководство).
Нека всичко да се изпълни в съответствие с Божията Воля.”

Можете да напишете писмо, да кажете вашия призив на глас и да изгорите писмото, като го адресирате до Кармичното Ръководство. Ако количеството на натрупаната блага карма позволи и Кармичното Ръководство приеме за възможно да удовлетвори вашата молба, то кармичната ви ситуация ще бъде облекчена в една или друга степен.

 

Аз ви предлагам да бъдете сред избраните, които ще окажат помощ на човечеството в този критичен момент
Възлюбената Гуан Ин, 28 юни 2014 г.

 

Трудно е за вас да разберете същността на нашето Служение. Обаче тогава, когато човек се окаже лице в лице със страшно нещастие, когато душата му страда и устните му вместо проклятие и заплахи произнасят слова на благодарност за прозрението, което е дошло при него в най-трудния момент от живота му, тогава този човек е способен да разбере Нашето Служение и Нашия подвиг в името на еволюциите на планетата Земя.

Днес аз дойдох при вас, за да ви известя, че на днешното заседание на Кармичното Ръководство, освен всичко друго, бе взето решение за жертвата, която няколко Същества на Светлината принесоха, за да продължи човечеството своята еволюция.

Сега вие имате дълг към тези Същества на Светлината, които пожелаха да останат неизвестни.

През следващото полугодие вие можете да окажете неоценима помощ на тези Владици. За тази цел е необходимо да напишете писма до Кармичното Ръководство и да поемете задължение за повишено Служение. Моля ви да поемете допълнителни задължения под формата на молитвени бдения, служение на онеправданите и нуждаещите се. Тези от вас, които притежават определени заслуги, могат дори да принесат в дар част от своето каузално тяло.

Всички ваши писма ще бъдат разгледани от нас, членовете на Кармичното Ръководство.

От това доколко осезателен ще бъде вашият принос, зависи доколко човечеството ще получи облекчение на своите страдания в бъдеще.