ПОСВЕЩАВА СЕ НА ВЕЛИКОТО КАРМИЧНО РЪКОВОДСТВО

 

   

Скъпи приятели, наближава денят на лятното слънцестоене, а заедно с него и  времето за заседанието на Кармичното Ръководство. Предлагаме на вашето внимание статията "За Великото Кармично Ръководство"

 


 

Елохим Циклопей - член на Кармичното Ръководство

 

 

Елохим Циклопей ни разкрива част от великата тайна на космоса и ни разказва по какъв начин  Висшите Космически Същества идват при нас от огнения свят и какви титанични полагат Те, а също и въплътеният Посланик, за да доведат до нас Словото на Бога, и какъв огромен риск е това и за двете страни!

Целият текст...

 
 

 

Учението ще се защити само.

Необходимо е просто в живота си да се водим от  Учението  и да се опитваме  да станем пример, образец на физическия план.

Ние трябва да станем пример за хората около нас. Да бъдем образец на новите отношения. Просто трябва да следваме Учението.

Как да направим това? Има ли вече примери?

Това е, което трябва да се обсъжда в Центровете. Хората ще се отзоват, когато видят към какво да се стремят. Когато видят образец на физическия план. Именно сега настъпи моментът, когато е необходимо да се покажат правилни образци във всичко.

На фона на общата деградация това е лесно да се направи. Не е нужно да говорите много за Учението, необходимо е да показвате своята Светлина!

Невъзможно е да се скрият вибрациите на Светлината. Дори не е нужно да говорите. Хората ще почустват всичко сами.

Ние вървяхме по външния път. Настъпи времето да се върнем към вътрешния път.

Тук не е важен броят на хората. Важно е нивото на духовните достижения.

Имаше само един Буда, един Христос, един Мохамед...

Но те промениха целия свят.

Татяна Микушина