maria7 цвАз дойдох като любяща и грижовна майка. И действително аз съм ваша майка, защото се грижа за вас, изцелявам вашите душѝ. И когато ви е особено тежко, вие всички идвате при мен.

Зная, че ви е трудно. Зная, че се намирате там където се срещат и пресичат новите енергии, идващи във вашия свят, и старите енергии, които още преобладават в него. И това е винаги много трудно: да се живее в преходно време. Вашите физически тела и по-фините ви проводници понякога не са способни да се справят с повишеното натоварване. Но ще ви се наложи да потърпите. Друга възможност няма. Много ангели-лечители и Владици са готови, както и аз, да ви оказват цялата посилна и възможна помощ. Затова не пренебрегвайте помощта, която ви дават Небесата. Обръщайте се за помощ към Владиците, ангелите, елементалите и лично към мен.

Аз нося бремето на много въплътени синове и дъщери на Бога. Старая се да облекча вашата участ. Но помогнете ми и вие. Имам нужда от вашата енергия, от вашите молитви и от вашата Любов.

Ние можем и трябва да си помогнем един на друг. Аз ще облекча вашето бреме в това преходно време, а вие ми дайте, моля ви, допълнителен резерв от енергия.


Възлюбената Майка Мария
27 декември 2007 г.

 

 


 

Работно време: от понеделник до петък
09:00 - 13:00
15:00 - 19:00